Pregătire:

 • 2019 – Expert tehnic judiciar, specializările: Ingineria prelucrării lemnului; Silvicultură.
 • 2005 – 2010 Doctor în științe inginerești
  • Universitatea “Transilvania” Brașov, Facultatea de Ingineria Lemnului
 • 2003 – 2005 Masterat în Știința și Ingineria Calculatoarelor
  • Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Inginerie
 • 1998 – 2003 Inginer silvic, specializarea Silvicultură
  • Universitatea “Transilvania” Brașov, Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere

Experiența

 • oct. 2023 – prezent Conferențiar universitar, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului, disciplinele Pedologie, Silvicultură, Reconstrucție ecologică, Managementul ecosistemelor forestiere
 • oct. 2011 – sept. 2023 Șef de lucrări/lector universitar, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului, disciplinele Pedologie, Îmbunătățiri Funciare, Topografie (lucrări practice), Silvicultură, Reconstrucție ecologică, Managementul ecosistemelor forestiere
 • oct. 2004 – mart. 2020 Inginer silvic, Ocolul Silvic Rășinari (responsabil fond forestier)
 • ian. 2004 – oct. 2004 Inginer silvic, Direcția Silvică Miercurea Ciuc (biroul fond forestier)