Pregătire:

 • 2019 – Expert tehnic judiciar, specializările: Ingineria prelucrării lemnului; Silvicultură.
 • 2005 – 2010 Doctor în științe inginerești
  • Universitatea “Transilvania” Brașov, Facultatea de Ingineria Lemnului
 • 2003 – 2005 Masterat în Știința și Ingineria Calculatoarelor
  • Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Facultatea de Inginerie
 • 1998 – 2003 Inginer silvic, specializarea Silvicultură
  • Universitatea “Transilvania” Brașov, Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere

Experiența

 • 2011 – prezent Șef de lucrări/lector universitar, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului, disciplinele Pedologie, Îmbunătățiri Funciare, Topografie (lucrări practice)
 • 10.2004 – 03.2020 Inginer silvic, Ocolul Silvic Rășinari (responsabil fond forestier)
 • 01.2004 – 10.2004 Inginer silvic, Direcția Silvică Miercurea Ciuc (biroul fond forestier)

Portofoliu

 • Întocmire documentație și implementare Măsura 15 (APIA) Servicii de silvomediu pentru PF, Composesoratul Apoldu de Jos, comuna Poplaca, Șura Mică, Tilișca, Boița (12 667 ha)
 • Întocmire studii pedologice pentru Măsura 8 (APIA) Prima Împădurire
 • Întocmire documentație și implementare Măsura 15 (APIA) Servicii de silvomediu pentru comuna Rășinari (9914 ha – peste 1 mil. euro)
 • Întocmire documentație Compensații pentru tipurile de pădure TI și TII pentru comuna Rășinari (2017 – 154 648 lei, 2018 – 361 078 lei, 2019 – 748 037 lei, 2020 – 1 004 085 lei)
 • Hărți digitale